DECORDESIGN clanky: článek 6

Dekorace v interiéru, tapety a nástěnné malby   Decor Design

obrazové tapety a malbaORIGINÁLNÍ INTERIÉR

You can buy licence, download large file and print it for example as wallpaper and adjust on the wall or ceiling.

Nástěnná malba a print art

Kde je hranice mezi klasickou malbou na stěnu a tištěnou digitální malbou?
  • unikátní grafický design
  • každá zakázka je výtvarný originál
  • přímý soulad s interiérem
  • kontrola nad výsledkem před započetím realizačních prací

 

Jednou z možností, jak realizovat nástěnné dekorativní úpravy v interiéru jsou velkoplošné obrazové tapety na zeď. Pokud nejsou vyráběny sériově, je jedinou dostupnou technologií pro výrobu zakázkových tapet velkoplošný digitální tisk (print art). Potiskovat lze různé materiály, nejčastěji papír, plátno nebo bílou průsvitnou či barevnou samolepící fólii. Samolepící fólie lze i snadno na plotru vyřezávat do zvoleného tvaru (známé samolepky a "tetování na zeď").

Výtvarné motivy pro print art mohou vznikat jako fotografie, na tomto webu najdete pak především autorskou digitální malbu či vektorovou kresbu nebo 3D modelování, příp.  jejich kombinace. Ve všech případech je příprava náročná, využití počítače dává výtvarníkovi do ruky rozličné nástroje. Způsob práce se u digitální malby nijak významně neliší od tradiční práce se štětcem a barvami. Výhodou je snadnější možnost dodatečných modifikací. S každým motivem a jeho variantou je vždy zacházeno jako s originálem.

Zcela jinou skupinou nástěnných dekorací jsou tradiční nástěnné malby. Realizace nástěnné malby je technologicky náročnější a často i dražší než digitální tisk, je vázána na výtvarnou a malířskou zručnost autora i znalost využitelných materiálů  jejich použití (acrylová či vinylová emulze, disperzní a silikátové barvy). Je třeba ji včlenit do harmonogramu případných stavebních prací.

Málo obvyklá je kombinace obou technik. Úspěšně spojuje výhody nástěnné malby s technologií  print art panneau (přenosná nástěnná malba). Výsledkem je pak jedinečné dílo, jehož část vzniká v počítači autora, případně přímou malbou na přenosový materiál a je dokončena přímou malbou na stěnu, kam je tisk adjustován.

V čem spočívají výhody kombinace zakázkové tapety a malby na zeď?

U složitějších výtvarných motivů je nástěnná malba velmi náročná na čas na místě vlastní realizace. Jde se o několikafázový proces počínající přípravou podkladu a podmalbou, následuje vlastní malba, i ta se provádí v několika krocích s nezbytnými technologickými přestávkami a celá práce končí finální povrchovou úpravou. Přenesením alespoň části této práce do grafického studia umožňuje zkrátit realizační čas o několik dnů. Stěžejní partie motivu vznikají jako digitální malba, použité techniky i rukopis jsou příbuzné těm, které pak malbu dokončují tradičním způsobem přímo na stěně. Výsledkem je vizuálně jednotné výtvarné dílo s propracovanými detaily. Zároveň má klient vyšší kontrolu nad tím, jak dílo bude vypadat ještě před vlastním započetím prací. Podíl obou procesů může být různý, závislý vždy na konkrétním výtvarném námětu a podmínkách realizace.

ing. arch. Miloslav Heřmánek

  

ing. arch.
Miloslav Heřmánek

Náhodný výběr

 
Tapeta Decor 249
Tapeta Decor 247
Tapeta Decor 30
Tapeta Decor 63
Tapeta Decor 70
Tapeta Decor 195
Tapeta Decor 72
Tapeta Decor 185
Tapeta Decor 51
 
(zahrnuje i motivy, které byly z aktuální nabídky vyřazeny)

Odkazy

DecorDesign© 2009-2011 Miloslav Heřmánek | CMS domino

CZIN.eu