DECORDESIGN clanky: článek 15

Dekorace v interiéru, tapety a nástěnné malby   Decor Design

soubory + tapety + realizaceINTERIÉROVÉ DEKORACE

You can buy licence, download large file and print it for example as wallpaper and adjust on the wall or ceiling.

Jak to celé funguje?

Co Vám DecorDesign nabízí pro interiér a jak to lze získat.

DecorDesign je tu, aby uspokojil požadavky koncových zákazníků i dodavatelů komplexních interiérových řešení.

Všechny výtvarné motivy, ať již jsou pořízeny jakoukoli technikou, jsou vždy k dispozici v digitální podobě - tedy jako počítačové soubory. Podle povahy námětu mohou být rastrové nebo vektorové. Jsou-li rastrové, pak výstupem je soubor TIFF nebo JPEG s malou mírou komprese. Velikost souboru dovoluje tisk v potřebné kvalitě (min. 120 dpi) na formát nejméně 2x2 metry, zpravidla však větší. Vektorové soubory jsou k dispozici jako AI nebo EPS. Obrazy jsou vždy v barevném prostoru CMYK. Z toho plyne i značná náročnost na digitální zpracování každého motivu (rastrový soubor 120 dpi pro tisk 2x2 metry má velikost 10000 × 10000 px)

Nástěnná malba je prováděna na upravený podklad ekologickými vodou ředitelnými barvami a pigmenty.

Varianty služby

K dispozici jsou tři varianty - od zdrojových souborů pro další zpracování, přes polotovary až po návrh a realizaci v podmínkách konkrétního interiéru.

A - Zdrojové soubory pro výrobu

Kteroukoli variantu výtvarného motivu lze získat jako zdrojový počítačový soubor určený k digitálnímu tisku. Zakoupením souboru se převádí na vlastníka autorská práva k interiérové aplikaci s povinností uvést při realizaci autora výtvarného motivu. Počet výtisků pořízených ze souboru není nijak omezen. Tisky nejsou signovány. Při zakoupení exkluzivních práv je daný motiv z nabídky odstraněn.

Tato varianta je vhodná zejména pro výrobce velkoplošných obrazových tapet nebo potištěných interiérových či výstavnických doplňků a pro interiérová a architektonická studia. Kvalitu potisku máte tak zcela pod kontrolou. Zdarma lze získat soubor s výřezem zvoleného motivu pro zkušební tisk v měřítku 1:1 a náhledový obrázek vybraného motivu pro použití ve vizualizaci interiéru.

B - Polotovary, zakázkové designové tapety na zeď

Předmětem nabídky je zde konkrétní varianta výtvarného motivu vytištěná na zvolený materiál. Tím je nejčastěji speciální vícevrstvý papír s povrchovou texturou imitující omítku. Možný je však i tisk na tenké výstavnické desky, plátno aj. Potištěný materiál je dodán v plné šíři nebo rozčleněn na díly dle specifikace v objednávce. Za správnost objednaného formátu tisku (šířka x výška) i za vlastní aplikaci na místo určení (adjustace na stěnu či nábytek) přebírá odpovědnost objednatel. Tisky jsou digitálně signovány.

Počet výtisků v rámci jedné objednávky není omezen, po dosažení limitního počtu licencí je příslušný motiv stažen z nabídky. Maximální počet licencí je 10, v jednotlivých případech může být i nižší. Lze získat i výhradní licenci, tedy po jejím zakoupení vlastníte jediný originál.

Zakoupit polotovar je výhodné zejména pro dodavatele komplexních interiérových řešení a pro obchodníky. Vlastnímu dodání hotových tisků předchází poskytnutí vzorku výsledné barevnosti (po proplacení zálohy, zvolený výřez 1:1) ve velikosti 50 x 50 cm. Je tedy možné k němu barevně doladit navazující interiérové prvky (nátěr, textilie). Objednat je možno i katalog vzorků ve formátu 30x30 cm.

C - Komplexní služba - kombinace s nástěnnou malbou

Tato varianta zahrnuje veškeré kroky nutné k tomu, aby se výtvarný motiv stal skutečně svébytnou a organickou součástí Vašeho interiéru. Nezbytná je zde osobní návštěva, fotodokumentace a doměření předmětných ploch. Poté obdržíte návrh výtvarného spojení doporučeného nebo vybraného motivu se stávajícím interiérem. Tato kreativní fáze může přinést i zcela nové myšlenky, dát vzniknout i námětu v katalogu motivů neobsaženému. Významnou složkou je zde interakce se zákazníkem, jeho chuť vnímat tento proces jako tvořivý a inspirující. Výsledná realizace je zcela v kompetenci dodavatele, ať již je provedena technologií adjustovaného digitálního tisku či jako nástěnná malba, nejčastěji však jako účelná kombinace obojího. Zvolené technologické postupy zajistí výtvarnou i vizuální jednotnost celého díla i jeho zvýšenou životnost. Přirozeným důsledkem je, že každá taková realizace je jedinečná a neopakovatelná.

Není jistě třeba zdůrazňovat, že právě komplexní přístup k výtvarnému řešení interiéru, kdy vznikají i podněty pro případné další interiérové úpravy je tím, k čemu cílíme, neboť náročný zákazník vytváří potřebný prostor pro ta nejzdařilejší řešení.

Komplexní služba vyhovuje především koncovému zákazníkovi, tedy tomu, kdo dokončený interiér provozuje nebo užívá a jehož naturelu je celý návrh citlivě přizpůsoben.

 

  

ing. arch.
Miloslav Heřmánek

Náhodný výběr

 
Tapeta Decor 55
Tapeta Decor 30
Tapeta Decor 181
Tapeta Decor 48
Tapeta Decor 36
Tapeta Decor 41
Tapeta Decor 25
Tapeta Decor 46
Tapeta Decor 56
 
(zahrnuje i motivy, které byly z aktuální nabídky vyřazeny)

Odkazy

DecorDesign© 2009-2011 Miloslav Heřmánek | CMS domino

CZIN.eu